O 17 á rúa por pensións xustas e dignas, polo futuro cos e coas pensionistas

O ppensionsoderoso e, para algúns, inesperado movemento de pensionistas é unha expresión do malestar de fondo existente polos recortes no gasto e inversión social dende 2010 e a súa prolongación tras o inicio da “cacarexada” recuperación económica. O aumento do PIB lonxe de supoñer unha redistribución xusta da riqueza, supón a continuación dun reparto desigual. O movemento de pensionistas pon en evidencia a decepción de amplos sectores da sociedade coas promesas incumpridas do PP e o desgaste acelerado do seu discurso autocompracente e enganoso. A recuperación chegou aos beneficios, pero non a salarios e pensións.

Unha dimensión importante que puxo de releve o movemento de pensionistas é a fenda das pensións entre homes e mulleres, dado que estas, malia á súa contribución aos coidados e á produción ou non cotizaron por non ter un posto de traballo asalariado, ou tiveron remuneracións máis baixas que os homes polo mesmo traballo ou moitas contribuíron á economía familiar no campo sen obter nin a consideración de xornaleiras nin ter gobernado as súas explotacións. De aí que en breve imos ver como, tras o recente éxito do impresionante 8 M, vaise establecer unha nova alianza entre o movemento feminista e as xubiladas. E tamén evidenciouse que a cuestión das pensións non é só un asunto das e dos actuais pensionistas senón tamén de quen hoxe traballan ou buscan traballo. Dito doutra forma, coa súa loita polos seus dereitos defenden os dereitos do conxunto.

As protestas dos pensionistas supoñen a volta, tras anos de profunda desmobilización sindical -salvo exemplares loitas de empresas illadas e en gran parte ao marxe das direccións maioritarias- das mellores tradicións do movemento obreiro no Estado español a través da xeración que conquistou coas súas loitas durante décadas as liberdades políticas, os dereitos sociais e sindicais e os logros do que se coñeceu como estado do benestar cuxos alicerces básicos foron ensinanza e sanidade pública, salarios e pensións dignas e protección da dependencia.

A importancia política do movemento de pensionistas radica na súa impugnación global, na súa emenda á totalidade, da lóxica do austeritarismo, pero tamén do incremento dos gastos militares, do rescate á banca e as autoestradas e ás políticas laborais neoliberais. O movemento de pensionistas denunciou as pos verdades (mentiras na lingua vulgar) do goberno do PP, de Ciudadanos e dos economistas do Ibex 35 e da OCDE: a porcentaxe do gasto público en pensións sobre o PIB no Estado español é inferior á de Francia, Alemaña e Italia; que as taxas de substitución (cociente pensión /salario) calcúlanse sobre salarios moi baixos; que hai pensións por debaixo do salario mínimo profesional e que segundo os plans do PP van a seguir descendendo; e que é falso que as pensións non poden crecer co IPC para evitar o empobrecemento. O que aterra ao PP, o que temen o resto dos partidos é o impacto electoral que puidera ter este sector da poboación no próximo ciclo electoral, de aí os nervios, os anuncios demagóxicos, etc. De aí tamén as declaracións que intentan paralizar de medo á poboación

Defendamos o presente e o futuro

O sistema de pensións público é viable e sostible. A burguesía está interesada en impulsar fondos de pensións privados para atopar novos nichos de negocio e saqueo ás clases traballadoras. Fondos que en moitos casos teñen significado a ruína de pensionistas por quebra e aí están os exemplos históricos, tanto no Chile (laboratorio gracias á ditadura pinochetista das políticas neoliberais dos Chicago Boys durante décadas) o Reino Unido berce dos ataques contra a sociedade da nefasta Margaret Tatcher.

Fronte á idea de aumento da idade de xubilación contra toda lóxica humana, hai que fortalecer a idea do aumento dos dereitos do tempo de ocio e disfrute. Fronte á idea do que o avellentamento e o descenso dos nacementos da poboación autóctona impiden un sistema viable de pensións públicas, hai que dicir que a solución é a cooperación das e dos traballadores nacidos aquí cos novos sectores das clases traballadoras nacidos noutras terras, acabando coas políticas inmigratorias discriminatorias. E, por suposto, favorecer a libre decisión da maternidade mediante medidas efectivas que permitan a conciliación.

O sistema público de pensións é viable e sostible porque o déficit da Seguridade Social e o esgotamento do Fondo de Reserva das pensión é produto das decisións políticas que levaron -Reforma Laboral mediante- ao descenso dos salarios e, por tanto, á achegas ao sistema, á persistencia do paro, ao aumento do traballo precario e desregulado, ao aumento do número de persoas que traballan como falsas autónomas por imperativo empresarial e tamén ao descenso do número de mozas que se incorporan á cadea produtiva, co que se agrava a cuestión. Ao mesmo tempo se malgastou o diñeiro público e continúa unha política fiscal regresiva, pro ganancias empresariais e anti sociais que impide obter a recadación precisa para satisfacer as necesidades orzamentarias da cidadanía.

As medidas precisas

Os obxectivos mínimos que debemos fixarnos son a derogación das reformas de prensións do 2011 e 2013 e evitar o aumento da idade de xubilación, fixación das pensións mínimas contributivas no salario mínimo -que deberá incrementarse ata os 1.000 euros- e as non contributivas como mínimo ao 75% do mesmo.

O Pacto de Toledo é unha ferramenta obsoleta e unha máquina paralizada para defender o poder adquisitivo das pensións. É preciso impulsar reformas de fondo nas fontes de financiamento para repoñer as arcas saqueadas polas políticas do PP. Hai que acabar coas reducións de exoneracións e bonificacións ás cotas patronais á Seguridade Social. Hai que presupostar pensións no marco xeral da fiscalidade para que todas as fontes contribúan, todos os impostos sirvan para financiar as pensión e non só as cotas. Hai que sacar as pensións non contributivas das arcas da Seguridade Social e que vaian directamente aos Presupostos Xerais do Estado.

Xunto ao anterior é preciso o incremento do salario mínimo por enriba do pactado por CCOO e UXT, aumentar o emprego mediante a redución da xornada laboral a 35 horas semanais, e o crecemento futuro dos salarios e pensións como mínimo ao compás do IPC e tamén multiplicar o investimento e gasto público xeradores de emprego. E adoptar medidas extraordinarias para fomentar o emprego xuvenil. Claro é que elo comportará derogar a Reforma Laboral e impulsar unha negociación colectiva que posibilite a recuperación dos salarios ao nivel anterior da crise e impedir fenda salarial de xénero.

Dende Anticapitalistas Galiza apoiamos o movemento de pensionistas, a unidade de acción sobre obxectivos claros que defendan as demandas do movemento e a extensión do mesmo aos barrios mediante a creación de organismos unitarios de base pluralistas. A nosa perspectiva é crear un amplo movemento social cos sindicatos e máis alá dos sindicatos, mediante o establecemento de amplas alianzas sociais que contribúan á mobilización do conxunto da cidadanía.

Advertisements

O 8M as mulleres paramos o mundo

Estamos inmersas nunha situación preocupante ao redor do mundo. A austeridade asentase, as políticas xenófobas e de excepción xeneralizase e as violencias misóxinas aumentan en tódalas esferas. Neste contexto abriuse un novo ciclo de mobilizacións feministas. A folga en Polonia o Arxentina, o papel das mulleres no Rif ou a women’s march do ano pasado son só algúns exemplos de como as mulleres de todo o mundo están levantando un dique e unha alternativa á depredación capitalista.

 

As políticas de austeridade no Estado Español cronificaron e acentuaron a fenda salarial e o reparto desigual dos traballos en xeral. As mulleres soportamos maiores cargas de traballo no remunerado e mantémonos como asalariadas de segunda categoría asumindo a maioría dos empregos parciais. Ademais, carrexamos pensións moi baixas  que estáncanos na pobreza. Cada vez máis a miúdo coméntanse casos de feminicidios, violacións e outro tipo de violencias contra as mulleres. Mentres, grupos conservadores e neo-machistas con apoios mediáticos e xudiciais tratan de atenuar, invisibilizar ou incluso xustificar estos casos xerando dobres e triplas violencias cara as mulleres agredidas.

 

Por elo, os procesos de auto-organización de mulleres que estamos vivindo son fundamentais para combater esa situación. A construción de base dunha folga é sempre un proceso de empoderamento das oprimidas que constrúa outras relacións sociais baseadas no apoio mutuo, contra as lóxicas individualistas e de competitividade. Pero ademais, permite por de manifesto quen realmente fai funcionar a sociedade fronte a quen só aproveitan do noso(s) traballo(s).

 

Pero a deste 8 de Marzo non é unha folga calquera. As mulleres temos unha presenza masiva en todas aquelas esferas que son sistematicamente invisibilizadas. Esta folga busca amosar ao mundo que esas esferas existen, e que o fan en situacións de precariedade e miseria. A do este 8 de Marzo é unha folga feminista: unha folga para parar os coidados, o consumo, os estudos e o emprego.

 

A folga feminista, sen embargo, nin comeza nin remata o 8 de marzo. Este 8M cristalizará todo o traballo acumulado neste ciclo feminista en xeral e en particular o traballo destes últimos meses por parte do movemento feminista. Queremos que esta folga feminista sexa a primeira de moitas máis no Estado e alimente as folgas internacionais iniciadas o ano pasado. Sabemos que a loita pola emancipación das mulleres e por unha sociedade radicalmente feminista é unha loita de longo alento, por elo profundizar e dar continuidade á construción da folga feminista tras este marzo é algo fundamental.

 

Se somos invisibles producide sen nós, o 8M as mulleres paramos o mundo!

Defender os nosos dereitos e liberdades fronte ao Réxime Mordaza

Asistimos nos últimos meses a un máis que evidente xiro autoritario no Estado español. Os casos de persecución política e ideolóxica sucédense a distintos niveis e contra diferentes expresións da disidencia social e política. Multas, detencións, procesos penais, encarceramentos preventivos ou investigacións policiais e xudiciais son os diversos mecanismos que o Estado e seus diferentes aparatos está empregando para impor un Estado de persecución e de excepción encuberto que supón a liquidación efectiva de dereitos e liberdades.

O procesamento de rapeiros, tuiteiros, sindicalistas (incluíndo o ataque ás “caixas de resistencia” do sindicato ELA), activistas sociais de diferentes loitas, o caso dos mozos de Altasua ou os casos dos presos políticos cataláns e a aplicación dun “dereito penal do inimigo” que xa ata xustifica, sen ningún pudor, encarceramentos por motivacións ideolóxicas ou do contexto político mostra ata qué punto esta deriva autoritaria é xa máis que unha simple ameaza. Xa non é só a acumulación de casos individuais, senón que responde a cuestións diferentes. Tratase, por tanto, dun ataque global ás liberdades e os dereitos democráticos básicos que busca atacar a todos aqueles sectores que expoñemos un modelo social e político diferente ao das elites e as súas institucións. As que se enchen a boca de “réxime de liberdades” e separación de poderes son as que están, na práctica, asumindo a liquidación dalgúns preceptos democráticos elementais. Na liquidación destes dereitos á protesta, á crítica e á liberdade de expresión o PP non está só. Non só conta coa amigable complicidade da maioría dun aparato xudicial de extrema dereita, senón que tamén está contando co apoio ou a pasividade de C’s e PSOE.

A aplicación da Lei Mordaza xoga, neste sentido, un papel fundamental para tratar de anular a disidencia e a protesta social. A aplicación indiscriminada de multas a activistas está sendo unha lousa para a actividade de denuncia dos movementos sociais e un intento claro, por parte do Estado, de anular calquera tipo de práctica contestataria e desobedente. Derogar dita lei é cada vez máis urxente. As que sabemos que só coa desobediencia poderemos cambiar de verdade as cousas e arrancar novas vitorias non podemos permitir que se impoña esta política de criminalización, de recorte de dereitos e liberdades e que, en última instancia, o medo se impoña tamén entre os movementos e as organizacións sociais.

Dende Anticapitalistas Galiza queremos trasladar nosa máis intensa solidariedade a todas aquelas persoas, colectivos e movementos que enfrontan neste momento proceso xudiciais, multas ou, directamente, penas de cárcere. Cremos que fronte a este xiro represivo toca responder de forma unitaria e masiva nas rúas e combater tamén no terreo das ideas esta ola de ataque á liberdade de expresión e ao dereito a protesta. Non só están en xogo os dereitos de agora, seón as nosas mesmas posibilidades para enfrontar os moitos combates que aínda están por vir.

 

LIBERDADE PRESXS POLÍTICXS

DEROGACIÓN LEI MORDAZA

STOP CRIMINALIZACIÓN DA PROTESTA

Comunicado de Anticapitalistas ante o Día Internacional contra as violencias machistas

25N Yo tambien lucho contra el machismo GAL

90 son as mulleres e nenas que caen sobre as nosas costas no que levamos de ano. A punta do iceberg de todo a armazón de violencias que sufrimos día a día, como vimos este ano con Juana Rivas ou o caso de San Fermíns. Violencias institucionais, xudiciais, sexuais, físicas. Tanto nas rúas e nas aulas, como nos centros de traballo ou no fogar. Un machismo que se alía co racismo, coa LGTBIfóbia, coa explotación para manternos na súa orde en todas as esferas da nosa vida.

O 25 de Novembro non é só un día de conmemoración, é un día de loita, un día en que visibilizamos todas as resistencias cotiás que tece o feminismo ante as violencias machistas. Para as mulleres, cada día é 25N, cada día respondemos ao acoso, a que se nos poña en cuestión, a que nos tenten silenciar. Pero sobre todo, cada día é 25N, por que cada día somos máis as mulleres organizadas, aquí e en todo o mundo.

O movemento feminista foi motor de transformacións históricas, é dende aí de onde hai que abordar as insuficiencias do «pacto de estado»: unha lei que parta da elaboración, esixencias e dinamismo do movemento. O movemento feminista hoxe con toda a súa amplitude e diversidade é a peza crave para millóns de mulleres en todo o mundo. Lugar común de apoio mutuo, prácticas transformadoras e acción colectiva. Deas dos protocolos en festas organizados polo movemento, ata a visibilización da nosa historia e herdanzas. Lugar común que pon en valor todas as tarefas e actividade que levamos a cabo as mulleres, un dique á infravaloración que sufrimos na sociedade.

Por iso, este 25N debe ser un pistoletazo de saída para organizar a folga xeral do próximo 8 de marzo. Unha folga que o movemento xa empezou a construír e que debe pór sobre a mesa que se nós, as que somos violentadas, humilladas, infravaloradas, nós as que sostemos a crise, as condicións de vida, a precariedade… que se nós queremos, paramos o mundo.

Por que nos vai a vida nelo, eu tamén loito.

Comunicado de Anticapitalistas ante a situación en Catalunya

1- O 27 de outubro, cumprindo o mandato do referendo do 1O no que
participaron máis de 2 millóns de persoas a pesar da represión policial, o
Parlament de Catalunya proclamou a República Catalana. Nunha España cunha
monarquía sucesora directa do ditador Franco, unha República que abre un
proceso constituínte é sen dúbida unha proposta que rompe co réxime do 78,
cos seus consensos políticos e cunha orde constitucional ao servizo das elites.
Esta proclamación prodúcese nun contexto de ameazas constantes para aplicar
o 155 e darlle unha saída autoritaria a un conflito que ten que ter unha saída
eminentemente política e democrática. De feito, nos últimos días chegouse a
ameazar coa aplicación do 155 pasara o que pasara, fixésese o que se fixese.
Chamamos a rexeitar a aplicación do artigo 155 e a súa defensa democrática,
pacífica e desobediente da vontade do pobo catalán e o seu dereito a decidir.
2- É importante, nestes tempos de exacerbación das pasións patrióticas,
definir correctamente os responsables dos feitos. O Partido Popular, esporeado
por Ciudadanos, co apoio do PSOE e a presión dos aparatos do Estado, tiña
decidido aplicar o artigo 155 da Constitución. O obxectivo desta medida non foi
outra que imposibilitar un diálogo entre Catalunya e o resto do Estado,
criminalizando ao pobo catalán, negándose a abrir a solución do referendo
pactado e xustificando o uso da forza para solucionar un problema político.
Unha medida irresponsable, que busca reorganizar a unidade do Estado en
base a relacións autoritarias.
3- Somos conscientes de que se abren moitas incógnitas e incertezas.
Narcotizar ao pobo con eslóganes fáciles é propio dunha concepción da política
que elude o debate democrático e que se considera protagonista dunha historia
que en realidade protagoniza a xente común. A nova República Catalana
enfróntase a retos internos que non pode pasar por alto, nun país no que un
sector importante da poboación non se sinte representado polo
independentismo. O primeiro reto do proceso é traballar por suturar esa
división, integrando aos sectores populares non independentistas no seu
proxecto de país, evitando un desagarro social que só beneficia ás forzas
reaccionarias, mentres organiza un movemento capaz de resistir á represión
do Estado. O proceso constituínte debe servir para ir nesa dirección,
integrando demandas das clases populares que van máis alá do tema nacional,
que poñan as cuestións sociais no centro e que democraticen radicalmente
Catalunya.
4- No Estado Español, vivimos unha ondada de reacción complexa. Moita xente,
incluída xente de esquerdas, síntese ferida e desgarrada ante os feitos de
Catalunya. Se ben é certo que boa parte deste sentimento é canalizado por
unha reacción catalanofóbica, herdeira dos peores sentimentos do franquismo,
cando non pola expresión violenta da extrema dereita nas rúas, hai un amplo
sector da poboación que observa con honesta preocupación o que acontece en
Catalunya e que aposta polo diálogo e a negociación, pola volta da política.
Dende o noso punto de vista, o que está en xogo fundamentalmente é a
posibilidade da xente de decidir o seu futuro. Se o pobo catalán sufre unha
derrota e é esmagado polo PP e os seus cómplices, cando un territorio, un
concello, unha comunidade, ou un sector social decida decidir con vontade
sobre calquera asunto, será esmagado coa mesma lóxica coa que hoxe o PP e
o Estado busca esmagar a Catalunya. Este é o asunto central, que vai máis alá
do tema nacional e que pon no centro a cuestión da soberanía popular: é a
xente a que ten dereito a decidir, esa é a base da democracia, e a lei debe
estar ao servizo da democracia e non ao revés.
Por outra parte, hai outras solucións e formas de relación entre pobos que
superan as tradicionalmente impostas no Estado Español. A estratexia de abrir
procesos constituíntes ten como idea central compoñer un proxecto de
sociedade protagonizado polas clases traballadoras e populares, polas mulleres,
polas migrantes, por todas as persoas que non teñen hoxe o poder político e
económico pero que son as imprescindibles. Máis tamén pode ser un método
para resolver os problemas históricos do Estado Español no terreo nacional,
unha forma de rearticular as relacións entre os pobos en igualdade, onde
dende o respecto ao dereito a decidir e aos seus resultados, procúrese
reconstruír as pontes de unión que a actual relación impositiva e autoritaria do
estado central dinamita, creando formas de cooperación e diálogo entre a
xente de abaixo para construír unha sociedade alternativa á das elites políticas
e económicas. Unha oportunidade para construír un novo marco de convivencia
fraterna que nos permita aspirar, non só recuperar, senón tamén a conquistar
novos dereitos sociais e democráticos para as clases populares.
5- Sabemos que a nosa é unha posición difícil nun contexto como este. Por iso,
parécenos fundamental debater, dialogar entre as diferentes posicións
democráticas, pero tamén opoñerse á involución autoritaria que planea o
Estado coa escusa (podería ser calquera outra) da cuestión catalana. Defender
ao pobo catalán que vai a sufrir a aplicación brutal do 155 non é defender só
aos independentistas, se non tamén estar xunto a ese 80% da poboación que
dende Catalunya leva reclamando un referendo e unha saída democrática as
súas demandas e a o outro 20% que vai a perder o seu autogoberno. É
defender a posibilidade dunha saída democrática fronte ás imposicións do
Estado. É o momento de (re)iniciar a construción paciente dun proxecto que
supere o réxime do 78, capaz de construír relacións fraternas entre os
diferentes pobos do Estado Español. As elites mostráronse incapaces de
resolver os problemas do Estado Español; hoxe máis que nunca, urxe
recuperar o protagonismo da política para as de abaixo

LEGALIDADE E LEXITIMIDADE. Notas a un artigo de Javier Pérez Royo sobre Escocia e Catalunya

Resultado de imagen de sant jaume republica catalana

 

Manuel A. Fortes

1, A mitoloxía nacionalista española franquista y neofranquista fálanos de cinco centos anos de paz e de harmonía, que agora rachan uns cantos.

Sobre esto poden facerse algunhas referencias históricas: Primeiro, os Reis Católicos  casaron, pero non “casaron” os reinos, que seguiron coas súas institucións independentes, política exterior, etc.
Máis adiante, o intento, en tempos de Felipe IV, de independizarse por parte de Catalunya (o que si conseguiu Portugal).

Logo, non moito tempo despois, na chamada guerra de sucesión ao trono de España, Catalunya tomou partido polos que acabaron derrotados, coas consecuencias coñecidas para as súas institucións (e de aí a Diada).

Pouco máis dun século máis tarde, damos coa primeira república española: república federal. Xa sabemos como acabou.

Pero seguimos; non pasaron tantos anos e liquidouse a monarquía e proclamouse a segunda república; que, por certo, se proclamou primeiro en Catalunya: a república catalá. Xa sabemos como continuou a historia; marcha atrás no da república catalá, pero se buscou unha alternativa nos Estatutos de Autonomía.

Logo veu o golpe de Estado e a fin da autonomía e das liberdades e da democracia … e de tantas cousas.

Pero a historia non acaba; e na loita antifranquista as puntas de lanza estaban nas reivindicacións cataláns e vascas. Reivindicacións do dereito de autodeterminación. Reivindicacións que todos os partidos que daquela se dicían de esquerda  asumían (mesmo PCE e PSOE). Logo chegou a reforma pactada, o consenso e “se che vin non me lembro”.

Concluíndo, non sei ao que se refería o autor do artigo de referencia co das diferentes historias entre Escocia e Catalunya (para xustificar que? Eu non entendo que a historia xustifique, senón que a historia explica); e a de Catalunya non é, precisamente, de “levamos cinco centos anos unidos”, senón que lembra máis a aquelo de “atados e ben atados”. E isto, ao mellor, sérvenos para explicar moitas cousas … do presente.

 

2, Vaiamos agora ao presente e aos argumentos sobre a legalidade e lexitimidade, contrapostas, de Escocia e Catalunya, das reivindicacións dos seus respectivos referendos.

2,1, Considera o autor do artigo que o Partido Nacionalista Escocés defendía no seu programa a convocatoria dun referendo, polo que, ao acadar a maioría absoluta nas eleccións iso lexitimaba tal convocatoria. As autoridades británicas asumiron os resultados electorais en Escocia e pactaron a convocatoria dese referendo.

Entón aí estamos empatados, tanto a coalición JxSi como a CUP incluían o mesmo no seu programa; e sumados daban maioría absoluta. Logo, a mesma lexitimidade. Só faltaba que as autoridades españolas recoñecesen o resultado electoral e pactasen as condicións do referendo.

2,2, Pero hai máis; dado o sistema electoral británico esa maioría absoluta en escanos non implicaba, como non implicou, maioría absoluta en votos. Agora ben, a cuestión era maioría absoluta en escanos; e iso lexitimaba a convocatoria dun referendo.

2,3, En Catalunya a cousa era diferente? A maioría absoluta en escanos dos que se reclamaban independentistas tampouco coincidía coa maioría absoluta en votos populares (o sistema electoral español e catalán tamén permitiría iso, pois non é especialmente representativo, aínda sen ser estritamente maioritario, como no Reino Unido).

Iso non debería ser problema se non o foi en Escocia. Pero resulta que a suma dos votos da minoría en escanos (PP, C’s e PSC) que se manifestaban en contra do tal referendo, tampouco daba maioría absoluta en votos. E isto si que ocorría en Escocia: se sumamos os votos populares dos partidos opostos ao referendo (Laborista, Conservador e Liberal-Demócrata) superaban aos do PNE.

2,4, Que raro¡ Faltan votos en Catalunya se nin os independentistas nin os españolistas conseguen maioría absoluta. Claro: faltan os votos dunha candidatura, que non reclamaba a independencia, pero que si asumía o dereito a decidir dos cataláns (e que nestes momentos segue a facer): CatSiqueesPot. Esta candidatura non chamaría nese hipotético referendo a votar independencia, senón que defendería unha modificación substancial do status quo, con maiores competencias para Catalunya (federación ou confederación). Pero, e isto é o relevante para o caso, sempre defendeu que esa era unha decisión que debían tomar os cataláns: dereito a decidir.

2,5, Conclusión: Os votos independentistas (e xa sabemos que os escanos) son bastantes máis (1.966.498) que os españolistas (1.608.840); pero se do que falamos é dos votos a favor do dereito a decidir, do dereito a que en referendo os cataláns decidan, entón esa diferenza aumenta (2.334.111 contra 1.608.840).

Se contamos os votos no proceso electoral, entón dereito de autodeterminación: 56,5; non dereito a decidir: 38,95. Case vinte puntos de diferenza. Logo se votaría e sairía o que saíse (como en Escocia, que saíu o que saíu: pero votaron os escoceses).

2,6, Se o problema está en que o sistema electoral non recolle con fidelidade (nin en Catalunya nin en Escocia) os votos; é dicer, non traduce de modo representativo os votos en escanos, entón no que habería que pensar é en cambiar o sistema electoral. Mais iso non modifica o que estamos a dicer, para Catalunya, pois a maioría en escanos ten detrás unha clara maioría en votos.

2,7, É, polo tanto, falso e demagóxico, concluír que os partidos que defenden o referendo son minoría en votos aínda que sexan maioría en escanos. O que se fai é incluír, ilexitimamente, a CatSiqueesPot entre os españolistas, cando a posición desta organización é, efectivamente, contraria á independencia, pero favorábel, inequivocamente, a que a decisión a tomen os cataláns. Logo, a CatSiqueesPot hai que incluíla entre os que defenden o dereito de autodeterminación (aínda que non a independencia); pero é falsear a realidade incluíla entre os contrarios ao dereito de autodeterminación, sumando os seus votos aos dos españolistas para sacar de aí unha presunta maioría contra o referendo. Falso de toda falsidade.

2,8, Por outra banda, resulta hilarante a reclamación da “lexitimidade popular en votos” por parte daqueles que aprobaron leis sen ningunha lexitimidade popular en votos. Ou sexa, cantas leis do PP con maioría absoluta no congreso tiñan “maioría absoluta de votos populares detrás”, tanto na época de Aznar como na de Rajoy, épocas de manifesta soidade “popular”? Efectivamente, coincidimos con eles: moitas leis ilexítimas.

2,9, Semella, pois, que, e utilizando o criterio de lexitimidade do autor do artigo ao que nos referimos, hai maior lexitimidade na convocatoria dun referendo en Catalunya que na convocatoria dun referendo en Escocia. O que hai é máis democracia nun sitio (Reino Unido) e menor democracia noutro (España); ou, para dicilo doutro modo, hai partidos democráticos (Conservador, Laborista e Liberal-Demócrata) e partidos con fondas eivas democráticas (PP, C’s e PSC-PSOE).

2,10, E faltaba un dato que dá aínda máis lexitimidade ao Procés respecto da situación en Escocia: a participación popular. En Escocia participaron nas eleccións nas que o PNE acadou a maioría absoluta pouco máis do 50% dos cidadáns con dereito a voto. En Catalunya, cando conseguiron case un 60% dos votos os partidos favorábeis ao referendo (case un 40% os contrarios) a participación chegou a un 75%. Repetimos: a cuestión está na ausencia ou presencia de valores democráticos nun ou noutro Estado (nuns ou noutros partidos).

 

3, Pero hai máis reflexións a comentar nese artigo.

3,1, Nel vense dicer que “os nacionalistas” viron reducidos o número de votos a medida que incluían no seu programa propostas independentistas (ou autodeterministas). Que sumados os escanos de ERC e CiU nas anteriores eleccións (71) resultan bastantes máis que os 62 desta última na que declararon abertamente o seu independentismo; e que só conseguiron maioría absoluta de escanos grazas á suma coa CUP.

Pois non se ve cal é o problema se esa suma de escanos, e votos, dá o que dá: acaso a CUP non está polo dereito de autodeterminación? Entón?

3,2, En primeiro lugar hai que dicer que se falamos do que toca; é dicer, da reclamación dun referendo de autodeterminación, ese referendo o reclamou sempre a CUP, polo que non é nada novo. E a posición verbo da independencia de ERC tampouco é nova. Si, efectivamente, é nova a posición de Convergencia (Unió, como é ben sabido, mantívose no seu autonomismo ….  e pasou á irrelevancia electoral).

3,3, Que Convergencia, cun novo nome, baixase as súas expectativas electorais non sería estraño (en todo caso, só falamos de enquisas, pois non houbo presentación independente a un comicio; ás últimas nacionais catalás o fixo en coalición con ERC). Mais iso sería normal, dada a súa historia acomodaticia co Estado das autonomías; e nun proceso de radicalización a coherencia -CUP, ERC- é normal que se vese premiada.

O único que se ve é unha evolución “á esquerda” dos votos polo dereito a decidir.

3,4, Como xa diciamos, para restar lexitimidade á convocatoria do referendo o autor do artigo di que “estes nacionalistas” foron perdendo representación a medida que facían inequívoco o reclamo do dereito a decidir.

Agora ben, o certo é que os votos sumados de CiU+ERC+CUP en 2012 son menos que os sumados en 2015 (a diferenza a favor supera os douscentos mil).

Pero, ademais, a coalición de Convergencia máis ERC tampouco veu reducidos os seus votos. Si se reduciron o número de escanos (9 menos); pero, pola contra, aumentaron os   votos populares (case 15.000 máis).

Como se explica esta aparente contradición? Pois polo aumento da participación e a diferente distribución de votos (o que ha que unir á circunscrición electoral provincial). Aumentaron lixeiramente esa coalición á que nos referimos, e triplicaron os seus votos C’s e CUP, baixando significativamente o PP e lixeiramente o PSC. Finalmente a coalición de Podemos con ICV e EUiA superou lixeiramente os votos da coalición destes dous últimos en 2012.

Onde está a perda de lexitimidade? Ademais habería que ver, a día de hoxe, e tras as decisións do goberno español, que só entende de represión e de actuar en clave “cativo e desarmado o exército inimigo”, cal é a situación real de apoio a uns e a outros: en todo caso, de haber dúbidas, resolveríase cun referendo.

 

4, Conclusión final: E tomando como referencia o criterio de lexitimidade (sen entrar noutras consideracións) do autor do texto que estamos a anotar, o Procés, a convocatoria dun referendo de autodeterminación en Catalunya (que os cataláns decidan) presenta unha moi superior lexitimidade que a convocatoria de referendo en Escocia.

 

5,O problema está claro: nuns Estados hai democracia e noutros non.